Ostale storitve

Poleg vseh ostalih storitev se ukvarjamo tudi z vzdrževanjem inštalacij in odpravo napak, nastalih kot posledica staranja ali zunanjih vplivov. Pri vsaki novogradnji ali večjem posegu v elektroinštalacije poskrbimo tudi za izvedbo meritev le teh.

Vzdrževanje

Električna napeljava se v splošnem zaradi uporabe pravzaprav ne obrablja, vendar pa kljub temu že njene značilnosti, zaradi katerih so lahko posledice nepravilnosti usodne, zahtevajo redno vzdrževanje električnih inštalacij.

Meritve

Elektro meritve vključujejo meritve inštalacij, osvetlitev, pregled inštalacij, testiranje naprav in strojev, preizkuse varnostne razsvetljave itd. Delovne izkušnje, napredna tehnologija in sodobna oprema omogočajo, da so vse električne meritve opravljene hitro in natančno.

Stopite v stik z nami…

prepričani smo da bomo našli ustrezno rešitev za vas

Meni