Prezračevanje stavb

Nadzorovano prezračevanje z rekuperacijo toplote je bistvenega pomena za zagotavljanje prijetnega in zdravega bivanja v čistem zraku skozi vse leto, 24 ur na dan.

Prezračevanje je v sodobnih, dobro izoliranih in zrakotesnih hišah nuja. Vprašanje “zakaj sploh vgraditi drag prezračevalni sistem?” ima svoj zato v kvalitetnem bivalnem okolju in v dobrem počutju.

Prezračevanje z rekuperacijo

Prezračevanje je izmenjava izrabljenega, odpadnega zraka iz prostorov s svežim in kisikom obogatenim zrakom iz zunanjosti objekta. S tem se poveča ugodje bivanja in prepreči slabo počutje.

Razlogi za izbiro prisilnega prezračevanja

Z razvojem modernih izolativnih materialov se je izredno povečala tudi zrakotesnost sodobne gradnje, s čimer se je pojavila potreba po prisilnem prezračevanju. Prisilno prezračevanje lahko nadgradimo z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacija).

Način delovanja prezračevalnega sistema

Prezračevalni sistem z vračanjem toplote sestavljajo rekuperator, zračna kanala za povezavo na fasado objekta, zračna kanala za povezavo na razvod cevi po objektu, razvod cevi za prezračevanje, dovodni in odvodni ventili in rešetke ter morebitne dodatne sistemske rešitve.

Izbira prezračevalnega sistema glede na različne potrebe

Ko se odločamo za vrsto prezračevalne naprave in sistem prezračevanja objekta, se moramo odločiti med več možnostmi. Odločamo se glede na to, ali je hiša še v fazi načrtovanja, gradnje, ali pa je morda že vseljena in večji gradbeni posegi niso več mogoči (adaptacija).

Subvencija EKO sklada

Za prezračevalne naprave z rekuperacijo so na voljo nepovratne finančne spodbude Eko sklada. Subvencionirana je celotna naložba – vsi sestavni deli prezračevalnega sistema, vključno z montažo.

Stopite v stik z nami…

prepričani smo da bomo našli ustrezno rešitev za vas

Meni