Nadzor in kontrola

Omogočen stalen nadzor nad objekti prepreči potencialno škodo, ki bi lahko nastala ob vlomu ali ropu. S tem je zagotovljen uporabnikom občutek kontrole in varnosti.

V današnjih časih se je žal že večkrat pokazalo, da sta nadzor in kontrola nad poslovnimi kot tudi stanovanjskimi objekti še kako potrebna. Nadzor in kontrolo lahko izvajamo z različnimi sistemi.

Domofoni

Domofon je kot naprava na tržišču prisoten že več kot 30 let. Analogne domofone so bolj kot ne izpodrinili digitalni domofoni, poleg govorne komunikacije med obiskovalcem in uporabnikom znotraj objekta pa se je zelo uveljavila tudi video komunikacija.

Kontrola pristopa

Učinkovit in zanesljiv nadzor nad vstopom in izstopom iz stavbe, posamezne dele stavb ali prostorov je ključnega pomena za varnost uporabnikov, zaposlenih ali stanovalcev.

Tehnično varovanje

Tehnično varovanje različnih objektov, tako stanovanjskih kot poslovnih ali proizvodnih, je danes postalo tako rekoč nujno. Protivlomni (alarmni) sistem predstavlja nepogrešljiv del tehničnega varovanja vsakega poslovnega objekta ali stanovanjske hiše

Požarno javljanje

Požari predstavljajo veliko nevarnost in tveganje za zdravje in varnost ljudi, zato je ključnega pomena, da jih pravočasno odkrijemo in učinkovito pogasimo. Vsak javni objekt, v katerem se zadržuje večje število ljudi, mora imeti urejeno požarno javljanje.

Stopite v stik z nami…

prepričani smo da bomo našli ustrezno rešitev za vas

Meni