Danes ima že praktično vsak objekt najmanj en podatkovni kabel, ki nam omogoča govorno ali podatkovno komunikacijo z zunanjim svetom. Ta kabel je lahko bodisi telefonski, antenski, mrežni ali pa optični kabel.

Strukturirana ožičenja so danes vse bolj razširjena zaradi potreb po internetnem dostopu, digitalni televiziji in IP telefoniji. Trenutno so najbolj razširjena strukturirana ožičenja v objektih klasificirana v naslednje kategorije:

  • 5e,
  • 6,
  • 6a,
  • 7.

Naše podjetje izvaja tudi spajanje optičnih vlaken in meritve le teh.

Postavitev računalniškega omrežja

Osnovno računalniško omrežje je sestavljeno iz dveh računalnikov, ki sta povezana preko kabla, ki omogoča komunikacijo med njima. Vsa računalniška omrežja, ne glede na vrsto in zmogljivost, temeljijo na istem principu. Princip delovanja računalniškega omrežja je relativno preprost, dosedanje izkušnje pa so pokazale, da predstavlja prav računalniško omrežje enega izmed največjih dosežkov v telekomunikacijah.

Izgradnja računalniškega omrežja poteka v naslednjih fazah:

  • načrtovanje omrežja (izbira lokacije računalnikov in drugih naprav, ki potrebujejo priključitev na strukturirano računalniško omrežje),
  • izvedba omrežja (polaganje kablov z vsemi pripadajočimi gradbenimi posegi, namestitev mrežnih vtičnic, montaža komunikacijskih omar s pripadajočo opremo, zaključevanje položenih mrežnih kablov, označitev kablov in vtičnic),
  • meritve in preizkus delovanja (z ustrezno merilno opremo izvedem meritve računalniškega omrežja in izdamo ustrezno poročilo, nato sledi priklapljanje računalnikov in ostale opreme ter postavitev strežnikov in konfiguracija mrežnih stikal, požarnih zidov in usmerjevalnikov).

Brezžična omrežja za povezovanje preko meja fizičnega povezovanja

V objektih, kjer naletimo na ovire pri fizičnem povezovanju s kabli ali pri adaptacijah objektov, kjer bi morali pri fizičnemu povezovanju s kabli posegati v konstrukcijske lastnosti objekta in bi s tem povzročili veliko dodatnih stroškov, se pogosto odločamo za uporabo brezžičnega omrežja. Le to nam omogoča povezovanje naprav na dostopne točke in na že obstoječa strukturirana žična omrežja. Hkrati pa imamo na izbiro tudi različne vrste prenosa, glede na potrebe po različnih hitrostih prenosa podatkov in dometu oziroma pokritosti takih omrežij. Brezžična omrežja so enostavna za postavitev kot tudi za razširitev. Iz tega naslova imajo relativno nizko stopnjo varnosti, saj so bolj izpostavljena neželenim vdorom. V izogib varnostnemu tveganju pri uporabi brezžičnih omrežij je le ta potrebno dodatno zavarovati s primerno enkripcijo, ki omogoča varno delovanje in uporabo takih omrežij.

Galerija slik

Stopite v stik z nami…

prepričani smo da bomo našli ustrezno rešitev za vas

    Meni