Varnostna razsvetljava je namenjena temu, da nam omogoča, da lahko prostor v katerem se zadržujemo, hitro in varno zapustimo v primeru evakuacije. Po zakonodaji mora imeti varnostno razsvetljavo vsak javni objekt oziroma objekt, v katerem se zadržuje večje število ljudi. V temi je praktično nemogoče najti izhod iz zgradbe, ki je ne poznamo, zato moramo v primeru izpada el. energije zagotoviti ustrezno varnostno razsvetljavo. Slednja nam omogoča, da lahko varno dokončamo delo in brez panike hitro in varno zapustimo stavbo. Varnostna razsvetljava osvetljuje poti proti izhodu ter večje prostore in nevarna delovna mesta.

Značilnosti varnostne razsvetljave

  • v objektu morajo biti zasilne svetilke ustrezno razporejene, tako da zagotavljajo osvetljenost minimalno 1 lux na celotni evakuacijski poti,
  • zasilne svetilke morajo delovati minimalno 1 uro oziroma več,
  • varnostni znaki, ki nas usmerjajo na evakuacijski poti, morajo biti ustrezno osvetljeni, označena mora biti vsaka sprememba poti.

Varnostna razsvetljava potrebuje lasten vir električnega napajanja (akumulator, agregat, posebno varno električno inštalacijo…).

Meritve in vzdrževanje varnostne razsvetljave

Periodične meritve in preizkuse delovanja varnostne razsvetljave izvajamo zaradi več dejavnikov:

  • ugotavljanja trenutnega stanja delovanja varnostne razsvetljave,
  • ugotavljanja novega stanja ob spremembah in popravilih,
  • ugotavljanja lastnosti svetilk in delov sistema ob izbiri ustreznih komponent varnostne razsvetljave.

Meritve varnostne razsvetljave vključujejo časovno spremljanje svetlobnega toka svetilk, merjenje časa obratovanja  razsvetljave, osvetljenost na evakuacijskih poteh ter električno napetost virov napajanja. Redno vzdrževanje pomeni, da je potrebno potrdilo o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave obnoviti vsake 2 leti.

Galerija slik

Stopite v stik z nami…

prepričani smo da bomo našli ustrezno rešitev za vas

    Meni