Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list RS, št. 43/2011) določa dolžnosti in pravice delodajalcev in delavcev v zvezi z varnostjo pri delu ter zahteva, da morajo biti električne naprave in inštalacije neoporečne in vzdrževanje izvedeno po veljavnih predpisih.

Kdaj je potrebno izvesti električne meritve?

Električne meritve je smiselno in nujno izvesti v naslednjih primerih:

  • po dokončani novogradnji ali adaptaciji objekta,
  • ob rednih pregledih delovne opreme in strojev,
  • ob rednih pregledih elektroinštalacij,
  • pred priključitvijo novih električnih inštalacij ali strojev,
  • po spremembi v električni inštalaciji,
  • po večjem vzdrževanju oziroma remontu elektroinštalacij.

Meritve elektroinštalacij so nujne za zagotavljanje ustrezne kakovosti elektroinštalacij. Tudi pred prvo priključitvijo je nujno izvesti meritve električnih inštalacij, saj vedno obstaja možnost pojava napak pri sami napeljavi ali v materialih, ki so bili uporabljeni med izvedbo.

Stopite v stik z nami…

prepričani smo da bomo našli ustrezno rešitev za vas

    Meni