Rekuperator –  srce vsakega prezračevalnega sistema

Prezračevalna naprava je srce vsakega prezračevalnega sistema. Prezračevalna naprava  s toplotnim izmenjevalcem ali tudi rekuperator sestoji iz:

 • izoliranega ohišja,
 • dveh zmogljivih tihih in varčnih ventilatorjev,
 • zračnega toplotnega izmenjevalca, ki je lahko tudi entalpijski (pozimi vrača do 65 % vlage, da zrak ni presuh),
 • varnostnega električnega predgrelca (preprečitev zmrzali kondenzata pozimi),
 • avtomatskega motornega obvoda (by-pass) (obvod izmenjevalca v poletnih nočeh za pasivno pohlajevanje),
 • vseh potrebnih temperaturnih tipal,
 • filtrskega dela (G4 + F7 filtracija)
 • in kompletne avtomatike (stenski nastavljalnik s tedensko programsko uro, kaminsko funkcijo, opozorilnikom za menjavo filtrov, …).

Pri lokalnih prezračevalnih rekuperatorjih vsi omenjeni sestavni deli niso v uporabi, saj jih zaradi kompaktnosti naprave ne moremo vgraditi (by-pass in predgrelec).

Prezračevalna naprava dovaja svež filtriran zunanji zrak v notranje čiste prostore stanovanja kot so dnevna soba, spalnica, otroške sobe itd. in iz obremenjenih prostorov kot so kuhinja, kopalnica, WC, utility itd. sočasno odvaja z vlago in različnimi vonji obremenjen odpadni zrak z višjo vsebnostjo CO2. Ob tem oba ventilatorja rekuperatorja peljeta zrak skozi toplotni izmenjevalec, kjer se na veliki površini srečujeta odpadni zrak na eni strani lamele in svež zrak na drugi strani lamele. Na ta način ohranjamo prijetno bivalno temperaturo v objektu brez večjih temperaturnih izgub, ob tem pa se odpadni in svež zrak nikjer ne mešata. V poletnem času s tem konceptom ohranjamo v objektu hlad, v zimskem času pa toploto. Zaradi relativno zelo velike površine toplotnega izmenjevalca se pri izmenjavi zraka ohranja več kot 90 % energije v prezračevanih prostorih, odvisno seveda od stopnje prezračevanja in modela rekuperatorja. Izmenjavo toplote je možno nadgraditi še s prenosom vlage preko lamel t.i. entalpijskega toplotnega izmenjevalca, ki je v zimskem času sposoben vračati delež vlage tudi do 65 % iz odpadnega v svež dovodni zrak, ki je običajno bolj suh. S tem preprečimo dovod presuhega zraka. Ker ta mehanizem deluje po principu higroskopičnosti polnila v lamelah, se vlaga vrača nazaj v prostor samo pozimi. V poletnem času se situacija obrne , saj je zunaj bolj toplo kot v notranjosti objekta, s tem pa dosežemo nekaj dodatnega razvlaževanja svežega dovodnega zraka, kar je zaželeno.

Osnovne komponente prezračevalnega sistema

Prezračevalni sistem z vračanjem toplote za tipično enodružinsko hišo, stanovanje ali poslovni prostor je sestavljen iz naslednjih elementov:

 • rekuperator,
 • zračna kanala za povezavo na fasado objekta,
 • zračna kanala za povezavo na razvod cevi po objektu,
 • razvod cevi za prezračevanje,
 • dovodni in odvodni ventili in rešetke,
 • sistemske rešitve (tekočinski ali zračni zemeljski kolektorji in električni ali vodni grelni register za dogrevanje zunanjega zraka, električno ali toplovodno dogrevanje/pohlajevanje dovodnega zraka).
Meni