Z razvojem modernih izolativnih materialov se je izredno povečala tudi zrakotesnost sodobne gradnje, s čimer se je pojavila potreba po prisilnem prezračevanju. Prisilno prezračevanje lahko  nadgradimo z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacija). V nadaljevanju je predstavljenih le nekaj najpomembnejših argumentov za uvedbo prisilnega prezračevanja:

  • vgradnja novih oken zaradi energijske varčnosti, ki tesnijo neprimerljivo bolj od starih,
  • poleg zraka, ki ga potrebujemo za dihanje, se morajo zračiti tudi nebivalni prostori, sicer se zviša koncentracija hlapljivih snovi in vlage,
  • stalna izmenjava zraka v prostorih je zahtevana tudi s predpisi,
  • z odpiranjem in zapiranjem oken (kot edinim ročnim načinom prezračevanja) ne moremo doseči optimalne prezračenosti prostorov – zahteva neprestano prisotnost in pozornost uporabnikov, količino zamenjanega zraka je nemogoče kontrolirati, zrak je nefiltriran, mogoč je vstop mrčesa itd.,
  • niti stalno odpiranje in zapiranje oken ne bi odvajalo zraka iz servisnih prostorov, kjer je le ta ponavadi najslabše kvalitete.

Stopite v stik z nami…

prepričani smo da bomo našli ustrezno rešitev za vas

    Meni