Za prezračevalne naprave z rekuperacijo so vam na voljo nepovratne finančne spodbude Eko sklada. Subvencionirana je celotna naložba – vsi sestavni deli prezračevalnega sistema, vključno z montažo.

Višina finančne vzpodbude

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 EUR za izvedbo centralnega prezračevalnega sistema v posamezni stanovanjski enoti oziroma največ 300 EUR na vgrajeno enoto lokalnega sistema prezračevanja.

Priznani stroški vključujejo:

  • nakup in vgradnjo naprave za centralno ali lokalno prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka
  • nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihavanje in odsesavanje ter krmilnimi elementi
  • nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka s toploto zemlje ali vode.

Uporabne povezave

Vstopna stran Eko sklada: https://www.ekosklad.si/

Seznam spodbud: https://ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/sistemi-za-prezracevanje-z-vracanjem-toplote-rekuperacija

Meni