Cena inteligentne inštalacije je odvisna od sklopa vgrajene opreme KNX ter od velikosti objekta. Pred izvedbo ponudbe pa je potrebno najprej definirati želje investitorja.

Spodaj je podan primer izračuna stroškov za enodružinsko hišo velikosti cca 150m2 .

*** Pripeti dokument PDF (MAGOS_primer_izracuna_stroskov_investicije_v_pametne_instalacije_za_enodruzinsko_hiso_velikosti_cca_150m2.pdf)***

Stopite v stik z nami…

prepričani smo da bomo našli ustrezno rešitev za vas

    Meni