Idejna zasnova

Investitor izrazi svoje želje in zahteve glede upravljanja pametne hiše. Za sam projekt je pomembno, kaj vse se bo krmililo s pomočjo inteligentnih inštalacij. Vse to na koncu vpliva tudi na stroške izvedbe. Za okvirno oceno stroškov izvedbe je potrebno izdelati tudi načrt inteligentnih inštalacij v objektu, kar pomeni da potrebujemo tloris objekta, v katerega nato vrišemo opremo KNX sistema:

 • lokacije KNX senzorjev,
 • določitev mest in števila prižigov razsvetljave,
 • lociranje mest električnih razdelilnikov, v katere bo vgrajena KNX oprema,
 • lokacija vizualizacije objekta,
 • izklop nevarnih porabnikov zaradi požara ali elektromagnetnega sevanja.

Projekt

Projekt inteligentnih inštalacij vsebuje sledeče sklope:

 • splošen opis projekta,
 • tlorise objekta z vrisanimi KNX elementi,
 • enopolne sheme,
 • popis materiala.

Izvedba

Izvedbena faza poteka na samem objektu, in sicer v naslednjih korakih:

 • dolbljenje zidov in izvedba prebojev za potek zaščitnih instalacijskih cevi,
 • vgradnja doz in zaščitnih cevi ter električnih razdelilcev,
 • uvlačenje vodnikov in kablov.

Izvedbena faza ponavadi poteka skupaj z grobo fazo izvedbe klasičnih elektroinštalacij.

Programiranje

Parametriranje in programiranje KNX elementov in modulov poteka pri nas, in sicer glede na izdelan projekt sestavimo vse module v topologijo, kot bo kasneje realizirana na samem objektu. Tako po končanem programiranju KNX module na objektu zgolj zmontiramo na svoje mesto in naredimo zagon sistema ter po potrebi še kakšne manjše popravke. Za investitorja pripravimo tudi programsko kodo in projektno dokumentacijo.

Zaključek

Ob zaključku projekta investitorju predstavimo delovanje sistema s krajšo demonstracijo ter predamo projekt, vse dokumentacije in programsko kodo sistema KNX.

Stopite v stik z nami…

prepričani smo da bomo našli ustrezno rešitev za vas

  Meni