Prezračevanje je izmenjava izrabljenega, odpadnega zraka iz prostorov s svežim in kisikom obogatenim zrakom iz zunanjosti objekta. S tem se poveča ugodje bivanja in prepreči slabo počutje.

Rekuperator – naprava za prisilno prezračevanje z vračanjem toplote

Rekuperator je prezračevalna naprava, ki ima vgrajen zračni prenosnik toplote, s katerim se energijske prezračevalne izgube zmanjšajo na minimum. Prezračevalna naprava je v sklopu prezračevalnega sistema namenjena predvsem zagotavljanju kvalitetnega bivalnega okolja. S prisilnim prezračevanjem odvajamo višek vlage, različne neprijetne vonjave, škodljive snovi in CO2 v objektu ter dovajamo svež zunanji zrak, obogaten s kisikom.

Meni