Požari predstavljajo veliko nevarnost in tveganje za zdravje in varnost ljudi, zato je ključnega pomena, da jih pravočasno odkrijemo in učinkovito pogasimo. Vsak javni objekt, v katerem se zadržuje večje število ljudi, mora imeti urejeno požarno javljanje. Sistemi in naprave za odkrivanje in javljanje požara imajo pomembno vlogo v celotnem spektru ukrepov pri zagotavljanju požarne varnosti. Sistem za požarno javljanje je zasnovan tako, da zazna nastanek požara v njegovi najzgodnejši fazi. Tako v največji možni meri pripomore k učinkovitosti vseh ostalih ukrepov za preprečitev širjenja požara in s tem nastanka večje gmotne škode ali ogrožanja človeških življenj.

Sistemi in naprave za požarno javljanje

Sistem za odkrivanje in javljanje požara je v osnovi sestavljen iz požarne centrale, požarnih javljalnikov in naprave za alarmiranje. Požarna centrala se napaja iz električnega omrežja in poskrbi za napajanje požarnih javljalnikov in obdelovanje podatkov, ki jih dobi od njih. V primeru električnega izpada se samodejno preklopi na rezervno akumulatorsko napajanje. Ko pride do požara, prenese alarmni signal na dežurno službo ter nadzoruje delovanje celotnega sistema.

Požarne javljalnike delimo na dimne, temperaturne, plamenske in ročne javljalnike ter javljalnike isker. Požarno javljanje poteka s pomočjo svetlobne ali zvočne signalizacije (sirena ali govorno sporočilo), hkrati pa se izvede tudi prenos signala na dežurno službo. Pri alarmiranju s sirenami je pomembno, da se zvok sirene razlikuje od zvoka siren za druge primere javljanja in da se njen zvok sliši v vseh prostorih objekta.

Poznamo dve vrsti  sistema za požarno javljanje, in sicer konvencionalni in naslovni oziroma analogno naslovni. Prvi, torej konvencionalni sistem, počasi postaja stvar preteklosti in se uporablja le še v starejših objektih. Naslovni sistem za razliko od konvencionalnega posreduje informacijo o lokaciji proženja požarnega javljalnika, kar je zelo pomembno za hitro odkrivanje in javljanje požara ter zmanjšanje števila lažnih alarmov na najmanjše možno.

 

Stopite v stik z nami…

prepričani smo da bomo našli ustrezno rešitev za vas

    Meni