Tehnično varovanje različnih objektov, tako stanovanjskih kot poslovnih ali proizvodnih, je danes postalo tako rekoč nujno.

Protivlomni (alarmni) sistem – nepogrešljiv del tehničnega varovanja vsakega poslovnega objekta ali stanovanjske hiše

Vgradnja protivlomnega (alarmnega) sistema v novo grajene objekte je postala nekaj samoumevnega in nujnega. V primeru, da hišni alarmni sistem še ni vgrajen, so ob izvedbi elektroinštalacij običajno pripravljene ustrezne povezave za enostavno naknadno vgradnjo protivlomnega ali video-nadzornega sistema. Zaščita pred vlomilci postaja vedno bolj pomembna in danes najpogostejša, najbolj razširjena oblika varovanja so protivlomni sistemi.

Vsak objekt, ki ga želimo tehnično varovati, je unikaten – splošnega pravila za število senzorjev in način varovanja ni. V veliki meri je stopnja zaščite odvisna od stopnje ogroženosti investitorja in arhitekture varovanega objekta. Pred samim načrtovanjem protivlomnega sistema je potrebno poznati namembnost objekta in želje uporabnika, ki bo varnostni sistem dnevno uporabljal. Potrebno je poznati funkcionalnost posameznih prostorov in način uporabe, da lahko zagotovimo kakovostno varovanje objektov.

Protivlomni sistemi so z napredkom tehnike napredovali predvsem v smislu dodatnih možnosti, ki jih ponujajo, od številnih senzorjev različnih tehnologij, različnih možnosti javljanja alarmov, bodisi preko najbolj klasične zunanje in notranje sirene do javljanja preko SMS in elektronskih sporočil, ali v smislu integracije z različnimi proizvajalci in standardi inteligentnih inštalacij.

Galerija slik

Videonadzorni sistem

Videonadzorni sistemi postajajo dandanes vse bolj potrebni za video nadzor delovnih procesov, ljudi in premoženja. Čedalje več delovnih procesov zahteva od nas stalno prisotnost, a žal je to nemogoče. Videonadzorni sistemi omogočajo kontrolo in nadzor zaposlenih in hkrati omogočajo večjo organizacijo in optimizacijo delovnih procesov.

Oprema videonadzornih sistemov je v zadnjih letih izredno hitro napredovala. S hitrim razvojem tehnologije so postale tudi cene videonadzorne  opreme zelo sprejemljive. Bistvena prednost današnjih videonadzornih sistemov je nadomeščanje analogne tehnologije z digitalno. Sestavni deli videonadzornega sistema so kamere za video nadzor in snemalnik ter seveda povezave med njimi. Na tržišču je danes prisotnih več različnih tehnologij, od katerih ima vsaka različne prednosti in slabosti:

  • analogna,
  • HD-SDI,
  • HD-CVI,
  • HD-TVI,
  • HD-IP.

Galerija slik

Stopite v stik z nami…

prepričani smo da bomo našli ustrezno rešitev za vas

    Meni